Kick-boxing

7 formuł Kick-boxingu.

Kick-boxing to dyscyplina sztuki walki, którą cechują uderzenia bokserskie pięścią i kopnięcia nogami. Kick-boxing początkowo kreowały dwa nurty, czyli nurt japoński, który ma początki w latach 60 XX wieku, w którym połączono boks tajski i karate oraz nurt amerykański z początkami w latach 70 XX wieku, który połączył boks i karate przyjmując nazwę full-contact karate. Ta sztuka walki jak i inne posiada swój regulamin i formuły w których się walczy. Początkowo walki kick-bokserów odbywały się na matach, lecz dzisiaj preferuje się bardziej ringi bokserskie. Dzisiejszy Kick-boxing podzielony jest na siedem formuł, które mają swój ścisły regulamin. 


Pierwsza z formuł to Full contact, która odbywa się w ringu w systemie trzech rund po dwie minuty. Dopuszcza się wszelkie techniki nożne i bokserskie powyżej pasa z przymusem ośmiu kopnięć na rundę, gdyż jeśli zawodnik nie zada ośmiu kopnięć odejmuje mu się jeden punkt. Zabronione są uderzenia łokciem i kopnięcia kolanem. 


Druga formuła to Low kick i podobnie jak pierwsza odbywa się w ringu i trwa trzy rundy po dwie minuty. Dopuszcza ona wszystkie kopnięcia i techniki bokserskie, ale tylko do wysokości głowy i nie ma przymusu kopnięć jak w full contact. Zakazane są uderzenia łokciami i kopnięcia kolanami. 

Trzecia formuła to K1. Walka odbywa się w ringu w systemie trzech rund po trzy minuty lub pięciu rund po trzy minuty w zależności jak zakontraktowany jest pojedynek. Formuła ta dopuszcza wszystkie techniki bokserskie jak i obrotowe uderzenia pięścią, pozwala na wszystkie kopnięcia w tym kolanami i nie mam limitu wysokości zadawania ciosów jak w dwóch pierwszych formułach. Zabronione jest zadawanie ciosów łokciami. 

Czwarta formuła to Thai boxing. Jest to łagodniejsza odmiana Muay thai i formuła ta dopuszcza walki w klinczu, podcięcia i rzuty. Pozwala na używanie każdych technik bokserskich i na uderzenia kolanami. Nie ma limitu wysokości zadawania ciosów. Zabrania ona jedynie uderzeń łokciami. 

Piąta formula to Semi contact. Formuła ta cechuje się tym, że pojedynek odbywa się pod ścisłą kontrolą sędziów i po każdym celnym trafieniu przyznawane są punkty lub odejmowane gdy ma miejsce niedozwolone uderzenie lub technika. Pojedynki w tej formule mogą odbywać się w ringu, na macie lub na parkiecie. Standardowo są to trzy rundy po dwie minuty. Ważne jest to, że siła uderzeń w Semi contact jest ograniczona i liczy się tylko precyzja i szybkość zawodnika. 

Szósta formuła to Light contact. Walki w tej formule odbywają się w ringu, na parkiecie lub macie. Z reguły są to pojedynki trzy rundowe po dwie minut. Po każdej odbytej rundzie sędziowie oceniają zawodników ich technikę sprawność i celność zadawania ciosów. Siła uderzeń jest kontrolowana. 

Siódma i ostatnia formuła to Light kick. Formuła ta polega na tym, że zadaje się ciosy od uda w górę ale pod kontrolą siły ciosu. Nie wolno uderzać łokciami i kolanem. Sędziwie oceniają najbardziej technikę zadawania ciosów i aktywność zawodnika. Walki w tej formule odbywają się w ringu, na parkiecie lub macie. 

Nie stosowanie się do reguł w każdej z formuł najczęściej kończy się ostrzeżeniem następnie punktem karnym lub dyskwalifikacją. Zawodnik Kick-boxingu wyposażony jest w różne akcesoria ochronne. Są to kask, rękawice, ochraniacz krocza, ochraniacz na zęby, nagolenniki na piszczele, ochraniacze stóp. Kobiety dodatkowo zakładają ochraniacz na piersi. 

Stopnie w Kick-boxingu podzielone są na mistrzowskie i uczniowskie.


  Image courtesy of [TeddyBear[Picnic]] / FreeDigitalPhotos.net