Sambo

Co to jest Sambo?
 
Sambo jest sportem walki uznanym przez FILA (Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza). Dyscyplina tego sportu łączy ze sobą judo i zapasy. Powstała w Rosji na początku lat dwudziestych dwudziestego wieku a za założycieli sambo uznaje się Wasilija Oszczepkowa, który był ekspertem judo oraz Władimira Spiridonowa, który był ekspertem w zapasach. Początkowo sambo stworzone było dla żołnierzy Armii Czerwonej, agentów służb specjalnych i Milicji. W 1938 roku Sambo oficjalnie zostało uznane za sport walki w ZSRR. Przez wiele lat ta dyscyplina sportu uznana była jako jednolity styl walki. Na dzień dzisiejszy Sambo podzielono na trzy style sportowy, bojowy i militarny. Sambo sportowe jest walką w stójce i parterze i polega na chwytach, rzutach, dźwigniach i trzymaniach. Nie dozwolone jest duszenie. Stylowo do złudzenia przypomina zapasy i judo. Sambo bojowe używane jest w celach militarnych i do samoobrony przed przeciwnikiem.

Styl ten dopuszcza uderzenia, kopnięcia, duszenia, ciosy łokciem i kolanami i walkę z bronią. Polega on na jak najszybszym obezwładnieniu przeciwnika. Sambo militarne trzeci styl jest połączeniem sportowego i bojowego w którym raczej nie ma reguł. Sambo militarne używane jest tylko przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej Specnaz, Policję głownie są to oddziały antyterrorystyczne oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ciekawostką jest to, że Sambo bojowe posiada swoją odmianę sportową. Nurt ten nie dopuszcza jak w tradycyjnym bojowym sambo walki z użyciem broni i innych przedmiotów. Lecz dopuszcza kopnięcia kolanami i uderzenia łokciami oraz duszenia. 

Oryginalny jest ubiór zawodników sportowej odmiany Sambo. Zawodnik jest ubrany w kurtkę czerwona lub niebieską (obowiązują tylko te dwa kolory), następnie krótkie spodenki i pas koniecznie musi być to w kolorze kurtki, którą zakłada zawodnik uzupełnieniem są specjalne buty o nazwie sambówki. W sportowej odmianie sambo bojowego zawodnik dodatkowo zakłada kask i cienkie rękawice. 

Główną i największą organizacją międzynarodową Sambo jest Sambo International Federation w skrócie FIAS. Organizacja ta jest corocznym organizatorem mistrzostw świata i imprez międzykontynentalnych. Sambo sportowe to sport dla kobiet i mężczyzn, i zawody są organizowane tak dla kobiet jak i mężczyzn, zaś sambo bojowe jest już tylko dla mężczyzn.